หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific
DSG International (Thailand) Public Company Limited

Marketing Plan contest at Thammasart University

ประเทศไทย | News & Media 08 ธันวาคม 2558

DSG ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ริเริ่มจัดโครงการประกวดแผนการตลาด กับนิสิตนักศึกษา ขึ้นเป็นปีแรก ในหัวช้อ "จับตลาดออนไลน์ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำทฤษฏีและความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับเคสธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัติ พร้อมทั้งโอกาสในการฝึกทำงานจริงที่ DSG.

Back