หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific
DSG International (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับคำขอบคุณจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศเนปาล

ประเทศไทย | News & Media 03 กรกฎาคม 2558

ในนามของ UNFPA Nepal (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศเนปาล) ได้ส่งคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งมายัง บมจ.ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ที่ส่งความช่วยเหลือมายังเนปาลเพื่อช่วยสตรี และเยาวชนหญิงที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยทาง UNFPA ได้ส่งมอบชุด Dignity Kits จำนวน 1,000 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณในน้ำใจและความห่วงใยจากทุกท่าน.

Back