หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific
DSG International (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

ประเทศไทย | News & Media 03 มิถุนายน 2558

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายใต้ตราสินค้า ผ้าอ้อมเด็ก เบบี้เลิฟ และ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยเฉพาะสตรีตั้งครรภ์จำนวนมากกว่า 126,000 คน ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการคลอดบุตรอย่างปลอดภัย โดยทุกๆการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ บริษัทฯจะร่วมบริจาค $1 ต่อ 1 ห่อผลิตภัณฑ์

และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 58 ทางบริษัทฯ ได้ทำการมอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท ให้กับ กองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ UNFPA Thailand โดยมี คุณ ชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ (ผู้จัดการทั่วไป) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทำการส่งมอบ โดยมี คุณ Caspar Peek (ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย) เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค

Back