หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific
DSG International (Thailand) Public Company Limited

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

ประเทศไทย | News & Media 15 พฤษภาคม 2558

เบบี้เลิฟ และ เซอร์เทนตี้ ร่วมกับ UNFPA เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยเบบี้เลิฟ และ เซอร์เทนตี้ จะร่วมบริจาคเงิน $1 ทุกๆการซื้อสินค้า 1ห่อ (นับจากยอดขายทางออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2558

Back