หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific

รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ปีที่ 2

ประเทศไทย | News & Media พฤศจิกายน 2558

ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทดีเอสจี ประเทศไทย ได้รับรางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2558" จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่บริษัทฯที่จัดตั้งโครงการแสดงถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคมได้เป็นอย่างดี และยังมีแนวการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าในระยะยาว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โครงการอิ่มบุญอิ่มใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทฯที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้อาวุโสและตอบแทนต่อสังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผ้าอ้อมเซอร์เทนตี้ได้เข้าร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

Back