หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific

DSG รับรางวัล องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประเทศไทย | News & Media 01 ธันวาคม 2557

DSG รับรางวัล องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย จากโครงการ“อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้”

นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้ง สาหรับโครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” เพราะล่าสุด บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2557” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition) จากโครงการนี้ รางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ที่สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการดาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี โดยผ่านโครงการ CSR ต่าง ๆ ที่ช่วยสรรสร้างคุณค่าให้กับสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศได้ในระยะยาว

โครงการ "อิ่มบุญอิ่มใจ กับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้ ปี 2" ริเริ่มขึ้นในปี 2556 เพื่อเป็นการนำนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยโครงการในปีนี้ ได้รับการร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี จากทั้งผู้บริโภคและแฟนเพจ Facebook/ Certaintyclub เพื่อสมทบทุนบริจาค ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากเซอร์เทนตี้ทุกห่อ และทุก Like ของแฟนเพจ จะร่วมสมทบทุนบริจาคให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แคมเปญนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและกระจายต่อกันไปในวงกว้าง ผ่านบุคคลที่มีขื่อเสียงและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อร่วม อิ่มบุญ อิ่มใจ เป็นหนึ่งเดียว

โดยทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งมั่นที่จะพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป

Back