หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific

ได้รับรางวัล "การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย"

ประเทศไทย | News & Media 18 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย” ประเภทบริษัทฯที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2557

Back